مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده ریشه تاریخی بدحجابی در ایران و جهان و پیامدهای آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ریشه تاریخی بدحجابی در ایران و جهان و پیامدهای آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ریشه تاریخی بدحجابی در ایران و جهان و پیامدهای آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ریشه تاریخی بدحجابی در ایران و جهان و پیامدهای آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ریشه تاریخی بدحجابی در ایران و جهان و پیامدهای آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ریشه تاریخی بدحجابی در ایران و جهان و پیامدهای آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ریشه تاریخی بدحجابی در ایران و جهان و پیامدهای آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش

ریشه پیدایش بد حجابی در جهان

اگربه اوضاع حجاب دردو یا سه قرن قبل نگاه کنیم خواهیم دید که تقریبا درهمه نقاط جهان واز جمله غرب زنها دارای پوشش مناسبی بودند ونمونه های مبتذل امروزی درشکل لباس وحجاب زنها دیده نمی شود.پیدایش نظریات فلسفی ومکاتب جدید که عمدتا رابطه انسان را با ماوراء طبیعت قطع ویا ضعیف کردند وبعد ازشیوع نظریات روانشناسانه و جامعه شناسانه پیروان روابط آزاد زن و مرد، تغییرات اساسی درجهان بینی و فرهنگ مردم (ازجمله چگونگی پوشش زنان و نحوه ارتباط زن و مرد)ایجادشد.همه انحراف ها وبد بختی ها زمانی شروع شد که بشرقوانین کامل و حیات بخش الهی را که متضمن سعادت درهمه زمینه هاست کنارزد ودست به دامن کشفیات،تجارب واطلاعات ناقص بشری برای تنظیم برنامه زندگی شد وازطرفی اسیرهواهای نفسانی وانحرافات فکری خودگشت وقوانینی بدون احاطه کامل برجنبه های وجودی انسان وضع نمود.ازجمله این قوانین درخصوص مسائل جنسی وروابط بین زن و مرداست که ازافراط وتفریط خالی ومبری نیست.عده ای مانندکلیسای کاتولیک،غریزه جنسی را پلید شمردند وعلووتعالی بشررا درعدم ازدواج وسرکوبی این غریزه انگاشتند وازدواج رابه قدری زشت می دانستندکه بعضی ازکشیشها دراثر فشارجنسی مجبوربه همجنس بازی شدند،ووقتی این مساله درسراسرجهان افشاوعلنی گردیدروسای کلیسااعلام کردندکه همجنس بازی گناه صغیره است ولی ازدواج گناه کبیره است!!!عده ای دیگر به اصطلاح روانشناس ، روانکا و، جامعه شناس وفیلسوف  كه درواقع اسیرهوس های نفسانی وعقده ها و تعصبات مختلف بودنداعلام کردند که تمام بدبختی های انسان،ازمحدودیت قوای جنسی است چرا که این محدودیت باعث عقده های روانی می شود واگرافردازکودکی با مسائل جنسی آشنا نباشند،درآینده نقش همسری را خوب ایفا نمی کنند ولی اگرشهوت جنسی آزادانه وبدون محدودیت ارضاءشود،دیگرمزاحمتی برای آنان ایجاد نخواهد کردوانسان می تواندبدون دغدغه وتشویش به اموردیگرزندگی خویش بپردازد.هرچندعواملی مانندآب وهوا،آداب ورسوم،مسائل اقتصادی،سیاسی درایجادفرهنگ بی حجابی موثرند ولی اگر اصلی ترین عامل را بخواهیم،جهانبینی و انسان شناسی است که بیشترین تاثیررا درفرهنگ آن جامعه ایفا می کند.درفرهنگ غرب قرنهاست که خدا زدایی آغاز شده است.اندیشه هایی چون انسان مداری و اصالت انسان به جای خدا محوری،علم پرستی واصا لت علوم تجربی به جای مذهب رایج شده است.

تحقیق آماده ریشه تاریخی بدحجابی در ایران و جهان و پیامدهای آن - 20 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ریشه تاریخی بدحجابی در ایران و جهان و پیامدهای آن - 20 برگ وورد قابل ویرایشپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 16,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hejab2_2116163_7603.zip39.1k